Nariadenia vlády

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
334/2021 ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo 13.09.2021
294/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky 02.08.2021
293/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy 02.08.2021
292/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec 02.08.2021
291/2021 ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno 02.08.2021
290/2021 ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka 02.08.2021
289/2021 ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové 02.08.2021
198/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala 31.05.2021
197/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava 31.05.2021
196/2021 ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina 31.05.2021
195/2021 ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská 31.05.2021
194/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň 31.05.2021
193/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina 28.05.2021
36/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čachtické Karpaty 28.05.2021
35/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Široká 01.02.2021
34/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Ostrovné lúčky 01.02.2021
33/2021 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Devínske jazero 28.05.2021
30/2021 ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh 01.02.2021
248/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Panské lúky 11.09.2020
247/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Čenkov 16.09.2020
246/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kamenínske slaniská 16.09.2020
245/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Síky 16.09.2020
244/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Marcelovské piesky 16.09.2020
237/2020 ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo 16.09.2020
234/2020 ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová 16.09.2020
163/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Vinište 29.06.2020
162/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová 29.06.2020
161/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Bradlo 29.06.2020
160/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský Chlm 29.06.2020
159/2020 ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky 23.06.2020
449/2019 ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 08.01.2020
69/2016 ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo 22.02.2016
6/2016 ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 25.01.2016
145/2015 ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie 06.07.2015
7/2014 o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku 03.02.2014
58/2003 ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park 02.04.2008
140/2002 ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra 02.04.2008
101/2002 ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras 02.04.2008
259/1997 ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina 02.04.2008
258/1997 ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny 02.04.2008
182/1997 O Národnom parku Nízke Tatry 02.04.2008
47/1997 O Pieninskom národnom parku 02.04.2008
24/1988 O Národnom parku Malá Fatra 02.04.2008
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP