Stredný a veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

Odpadové hospodárstvo