Ohlásenie o zbere odpadov z obalov (Príloha č. 17 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo
Názov dokumentu Pridané / aktualizované
Ohlásenie o zbere odpadov z obalov pdf doc 03.01.2019
Spôsob vypĺňania pdf doc 03.01.2019