Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie (Príloha č. 23 k vyhláške č. 366/2015 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP