Evidenčný list častí a súčiastok, ktoré sa použijú na opätovné použitie

Odpadové hospodárstvo