Cezhraničná preprava použitých elektrozariadení podľa § 88 ods. 3 zákona

Odpadové hospodárstvo