Cezhraničná preprava použitých elektrozariadení podľa § 88 ods. 3 zákona (Príloha č. 16c k vyhláške č. 373/2015 Z. z.)

Odpadové hospodárstvo
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP