60/2000 - ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstvaPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku