Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom - platné od 01.01.2019Pre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku