Záznam z vykonanej kontroly v priestoroch zamestnávateľa na dodržiavanie zákazu fajčeniaPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku