Protokol z vykonanej dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu u zamestnanca v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom zneníPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku