Úprava MŠ SR č.912/1976-X - zoznam prác zakázaných ženám, tehotným ženám a matkám do konca 9 mesiaca po pôrode a mladistvýmPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP