Metodické usmernenie č. 46/2012 - Pracovný postup pri poškodení zdravia pracovným úrazom alebo chorobou z povolaniaPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP