Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a strelivaPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku