Dotazník pre účel analýzy pracovných podmienok a zistenia zrakových a iných subjektívnych ťažkostí práce so zobrazovacími jednotkami v zmysle NV SR č. 276/2006 Z. z.Pre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku