Smernica MŠVVaŠ SR č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP