134/2018 - ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávkePre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku