Metodický pokyn MK SR č. MK - 3010/2008-10/11546 na ochranu národných kultúrnych pamiatok v krízových situáciáchPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku