Príkaz č. 1/2010 ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na zabezpečenie vyrozumievacieho a informačného systému v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republikyPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku