Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva v obci počas povodnePre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku