Záznam o vykonanej odbornej príprave členov zaradených do protipožiarnej asistenčnej hliadky (pre usporiadanie verejne prístupného podujatia)Pre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku