Zásady kontrol zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov a zásady skúšok a uvedenia nových zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do prevádzkyPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku