Sankcie pre fyzické osoby - podnikateľov v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.Pre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku