Osnova školenia z oblasti ochrany pred požiarmi pre osoby, ktoré sa s vedomím fyzickej osoby - podnikateľa zdržujú v jej objektochPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku