Okruh otázok pre ústnu časť overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochranyPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku