Testovacie tabuľky a správne odpovede pre písomnú časť overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany, ktorí podali prihlášku na overenie do 31. augusta 2015Pre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku