55/2002 - ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc MV SR podľa § 5 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zborePre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku