Podrobnosti o úlohách fyzických osôb - podnikateľov, v zmysle vyhlášky č. 121/2002 Z. z.Pre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku