Žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany s neobmedzenou platnosťouPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku