Žiadosť o udelenie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. - malý zdroj znečisťovania ovzdušiaPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP