Prehľad sankcií za nedodržanie vybraných povinností podľa zákona č. 79/2015 Z. z. pre výrobcu vyhradeného výrobkuPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku