Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu podľa § 97 ods. 17 zákona na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpaduPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku