Základné informácie

Informačný portál je možné získať predplatením prístupu na základe objednávky

V časti predplatné vyplňte objednávkový formulár. Zaškrtnite sekcie portálu, do ktorých prístup si chcete predplatiť. Pred odoslaním formuláru je nutné vyjadriť súhlas so zmluvou o užívaní informačného portálu E-BTS.

Následne Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra, ktorú si môžete uložiť, resp. vytlačiť. Po vykonaní úhrady a pripísaní prostriedkov na náš účet (zvyčajne 2 - 3 pracovné dni) Vám zašleme e-mail s prístupovými údajmi (prihlasovacie meno a heslo) do spoplatnených sekcií, čím môžete portál začať využívať.

Ak už prístup na informačný portál E-BTS máte zakúpený…

Po zakúpení prístupu na informačný portál ponúkame možnosť dokúpenia príslušných modulov softvéru BTS s 50%-nou zľavou! Podmienkou uplatnenia tejto zľavy je využívanie informačného portálu najmenej 3 mesiace a zakúpenie modulov softvéru spolu s predplatným internetovej aktualizácie.

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP