Cenník platný od 01.02.2017

Sekcia Prístup
pre 1 osobu
na 12 mesiacov
Komplexný prístup
do všetkých sekcií
na 12 mesiacov
(zvýhodnená cena)
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 119,40 €
595,80€
504,00 €
Ochrana pred požiarmi 119,40 €
Životné prostredie 119,40 €
Civilná ochrana 83,40 €
Chemické látky 47,40 €
Riziká 59,40 €
Testy 47,40 €

Študentom vysokých škôl, študujúcich odbor bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi alebo environment poskytujeme 50 % zľavu na zakúpenie prístupu na informačný portál www.ebts.besoft.sk (do príslušných sekcií). Nárok na zľavu vzniká len študentom, ktorí sa preukážu potvrdením o štúdiu v danom odbore v príslušnom roku. Zľava sa priznáva max. do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa.