Riziká

Sekcia Riziká obsahuje vzorovo spracované posúdenie rizík (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z.) pre vybrané činnosti kategorizované do jednotlivých odvetví priemyslu.

Súčasťou posúdenia rizík je:
  • identifikácia nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich ohrození
  • návrh bezpečnostných opatrení vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)
  • číselné vyjadrenie pravdepodobnosti a dôsledku neželanej udalosti
Vzorové posúdenia rizík je možné jednoducho vytlačiť, alebo uložiť a ďalej upraviť podľa potreby.


Hľadáte komplexnejší nástroj na posudzovanie rizík?

Ak pracujete s nebezpečenstvami, ohrozeniami a rizikami vo väčšej miere, odporúčame Vám využitie nášho odborného softvéru BTS - modulu Riziká.

V module Riziká nájdete:
  • tisícky vzorových nebezpečenstiev, ohrození a bezpečnostných opatrení
  • možnosť vyskladať si ľubovoľný "projekt" posúdenia rizík
  • široké možnosti generovania tlačových výstupov a omnoho viac
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP