VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Prehľad našich najbližísch kurzov a školení nájdete tu:
Školiace stredisko Bratislava
Školiace stredisko Košice

Novinky

14.02.2017,  Testy
V oblasti ŽP pridaný "Test zo školenia ostatných zamestnancov z predpisov ŽP - VZOR 3".
23.01.2017,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Požiarne zariadenia / Požiarne uzávery pridaný dokument "Požiarne uzávery".
11.01.2017,  Chemické látky
Pridaná látka "Chloroform".
13.12.2016,  CO (Civilná ochrana)
V časti Civilná ochrana / Vzory dokumentov zaktualizovaný a doplnený „Plán ochrany obyvateľstva fyzických osôb - podnikateľov“, „Plán ochrany obyvateľstva právnických osôb“ a ďalšie.
09.12.2016,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Vzory dokumentov / Základná dokumentácia pridaná "Smernica pre základné podmienky a postupy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu, teleprácu alebo prácu z domu".
09.12.2016,  Softvér BTS
V module Riziká v časti Doprava pridané riziká pre "Používanie bicykla pri práci".