VZDELÁVACIE STREDISKÁ
Prehľad našich najbližísch kurzov a školení nájdete tu:
Školiace stredisko Bratislava
Školiace stredisko Košice

Novinky

22.05.2017,  ŽP (Životné prostredie)
V časti Ochrana ovzdušia / Vzory dokumentov pridaný dokument "Oznámenie o plánovanom termíne merania emisií znečisťujúcich látok".
22.05.2017,  Chemické látky
Pridaná látka "Disiričitan sodný".
09.05.2017,  OPP (Ochrana pred požiarmi)
V časti Postupy a metódy / Technické a technologické zariadenia pridaný dokument "Analýza požiarneho nebezpečenstva".
02.05.2017,  BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
V časti Odvetvové predpisy / Školstvo pridaná "Smernica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku".
18.04.2017,  Softvér BTS
V module Riziká v časti Služby pridané riziká pre "Taxislužbu".
07.04.2017,  Softvér BTS
V module Testy / BOZP / Odvetvové predpisy / Stavebníctvo pridané testové otázky STN EN 131-3 - Rebríky. Časť 3: Návody na použitie.