Testy

Sekcia obsahuje vzorové testy v oblasti BOZP, OPP, ŽP, CO pre vybrané profesie a činnosti, pričom každý test obsahuje možnosť tlače, uloženia a zvýraznenia správnych odpovedí pre:
  • testové otázky
  • tabuľku odpovedí
  • osnovu školení
  • prezenčnú listinu


Pre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku

BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP