Testy BOZPPre zobrazenie dokumentu je potrebné mať predplatený prístup do tejto sekcie.


Ak prístup do tejto sekcie máte predplatený


V prípade záujmu o zakúpenie prístupu do sekcie

Vyplňte objednávku

Oboznámenie z bezpečnostných predpisov v oblasti elektrotechniky
Test pre obsluhu motorového vozíka
Test pre zamestnancov prichádzajúcich do styku s vybranými faktormi práce a pracovného prostredia
Test pre zástupcu zamestnancov pre BOZP
Test z bezpečnosti prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
Test z oboznámenia obsluhy stabilných tlakových nádob
Test z oboznámenia obsluhy zdvíhacích zariadení - obsluha žeriavov a kladkostrojov do 5t
Test z oboznámenia obsluhy zdvíhacích zariadení - viazačov bremien
Test z oboznámenia vodičov motorových vozidiel
Test z oboznámenia zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami
Test z oboznámenia zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
Test z oboznámenia zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so strojom
Test z oboznámenia zamestnancov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou
Test z oboznámenia zamestnancov pre prácu v sklade
Test z oboznámenia zamestnancov z bezpečnej práce na prenosnom rebríku
Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov - VZOR 1
Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov - VZOR 2
Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre vedúcich a riadiacich zamestnancov - VZOR 1
Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre vedúcich a riadiacich zamestnancov - VZOR 2
Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre zamestnancov vykonávajúcich robotnícke profesie - VZOR 1
Test z opakovaného oboznámenia z predpisov BOZP pre zamestnancov vykonávajúcich robotnícke profesie - VZOR 2
Test z poskytovania prvej pomoci
Test zo vstupného oboznámenia z predpisov BOZP pre administratívnych zamestnancov
Test zo vstupného oboznámenia z predpisov BOZP pre vedúcich a riadiacich zamestnancov
Test zo vstupného oboznámenia z predpisov BOZP pre zamestnancov vykonávajúcich robotnícke profesie
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP