oboznamovanie v praxi

Otázka / téma:

Dobrý deň, opäť prosím o radu skúsenejších kolegov z praxe. Vo firme máme vypracovaných niekoľko interných smerníc. Je to v poriadku, ak sú zamestnanci po oboznamovaní podpísaní len na Zázname s oboznámením s (vymenované smernice)??? dátum oboznámenia, meno, priezvisko a podpis zamestnanca. Alebo je potrebné, aby bol na konci každej smernice priložený hárok slúžiaci na preukázanie oboznámenia zamestnancov s danou smernicou? To čo máme je podľa mňa nedostačujúce, nehovoriac o tom, že môj predchodca to toho záznamu dopisoval smernice rukou tak ako pribúdali.

Odpovede / reakcie: