O spravodaji

Chcete byť správne a včas informovaní?

Aktivujte si ZDARMA SPRAVODAJ a nič dôležité nezmeškáte.

Informačný spravodaj Vás pravidelne informuje o novinkách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, životného prostredia a civilnej ochrany, predovšetkým o:

  • zmenách legislatívnych predpisov
  • nových alebo upravených dokumentoch v softvéri BTS a na informačnom portáli E-BTS
  • vydaných usmerneniach a stanoviskách inštitúcií (NIP, HaZZ, ministerstiev a pod.)
  • zrušených a nahradzujúcich normách (STN, EN, ISO, ...)
  • kampaniach a predpisoch Európskej únie
  • organizovaných kurzoch, školeniach a akciách
  • novinkách a zvýhodnených ponukách spoločnosti BE-SOFT, a.s.
  • funkčných zmenách v našich aplikáciách
  • mnohých ďalších dôležitých udalostiach
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP