skúška tesnosti technologického potrubia

Otázka / téma:

Dobrý deň,
Chcel by som Vás poprosiť o odpoveď. Chcel by som urobiť skúšku tesnosti technologického potrubia s použitím dymovnice. Aké opatrenia treba dodržať? Viete mi odporučiť dodávateľa dymovníc na túto skúšku? Určuje použitie dymovnice nejaká norma? Technologické zariadenie na ktoré je potrubie napojené bude v čase skúšky odstavené. V potrubí nebudú žiadne horľavé výpary. Skúška sa uskutoční na časti potrubí (cca 10 metrov), ktoré bude utesnené v tejto dĺžke na obidvoch koncoch. Potrubie sa nachádza nad úrovňou zeme vo vonkajšom prostredí.

Ďakujem veľmi pekne za Vaše názory.

Odpovede / reakcie: