Vysledovanosť v PZS

Otázka / téma:

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť či niekto z Vás kto vykonával PZS v zmysle zákona do novembra 2017, vypracovával dokument o "vysledovanosti....".
Nebola som prítomná na prevádzke v čase kontroly, ale vedúci mi povedal, že mi ešte takýto dokument chýba. A mám ho doplniť k dokumentom pri ukončení PZS. Alebo o aký dokument sa múže jednať?

A ja vôbec neviem o čo sa múže jednať. Ďakujem

Odpovede / reakcie: