Priestor na občasné nanášanie náterových látok

Otázka / téma:

Dobrý deň vážený diskutujúci,
prosím Vás o názor respektíve o odpovede na otázky uvedené nižšie. V organizácii sa zriadila stolárska dielňa a v prevádzkovom poriadku k tejto dielni som sa dočítal, že v rámci pracovnej činnosti je povolené používať "napúšťadlo chemolux" ako ochranný náter na komponenty z dreva v rozsahu do 1 hod. týždenne.
Otázky: Uvedenú látku môžem považovať za náterovú látku podľa vyhl. MV SR č.142/2004Z.z? Vzťahuje sa menovaná vyhláška na takéto pracovisko? Je teda potrebné plniť §11 alebo aj iné § danej vyhlášky?
Je samozrejmé, že kvôli takémuto pracovisku sa chcem vyhnúť tomu,aby sme plnili povinnosti uvedenej vyhlášky.
Ďakujem za Vaše príspevky a názory.

Odpovede / reakcie: