miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Otázka / téma:

Priatelia,
Vie mi niekto odpovedať. Je pohostinstvo miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru?

Odpovede / reakcie: