Požiarne poplachové smernice

Otázka / téma:

Vyhláška č.121/2002 hovorí že Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ zriaďuje najmenej jednu ohlasovňu požiarov; ak sa člení na organizačné zložky, ktoré majú sídla v inom mieste, zriaďuje ohlasovne požiarov aj v týchto zložkách okrem takých,ktoré sú občasnými pracovnými miestami. V súčasnosti však je veľa malých prevádzkární /maloobchodné predajňe, samostatne stojace objekty / malé firmičky/, ako chápete zriadenie ohlasovňe požiarov v takýchto malých prevádzkach Je možne aby ako ohlasovňa požiarov v takýchto malých prevádzkach sa udával napr. mobil štatutára alebo iné tel. číslo. V súčasnosti už pevné tel. linky, sa takmer vôbec v takýchto prevádzkach nenachádzajú. V požiarnych poplachových smerniciach je potom možné uviesť takéto tel. resp. mobilné číslo či už na konateľa alebo iného vedúceho zamestnanca?

Odpovede / reakcie: