Záväznosť STN 26 8805 motorové vozíky

Otázka / téma:

Dobrý deň,

viete mi prosím Vás potvrdiť alebo vyvrátiť záväznosť normy STN 26 8805? Od 1.12.2018 je dokonca jej nová verzia. Auditori OHSAS 18001 aj inšpekčné orgány sa na ňu často odvolávajú a pýtajú Evidenčný list - kartu motorového vozíka, Evidenčný list - kartu vodiča MV. Poverenie osoby zodpovednej za MV a pod. Majú na to právo ak je nezáväzná?

Odpovede / reakcie: