Preventívne prehliadky a oprávnenie na vydávanie spôsobilosti

Otázka / téma:

Prosím neviete , ktorí lekári sú oprávnení vykonávať lek. prehliadky v súvislosti s prácou ak sú zamestnanci iba 1. a 2 .kat. bez rizikových kategórii ? Konkrétne , je možné aby ho vykonával pri zabezpečení PZS vlastným zamestnacom - lekárom so špecializáciou Verejné zdravotníctvo? VĎaka

Odpovede / reakcie: