Poškodenie predného križneho väzu kolena pri obyčajnej chôdzi- úraz?

Otázka / téma:

Pri vychádzaní z priestoru kancelárie pri otočení doprava pocítil pracovník podvrtnutie klbu pravého kolena asi o 9:30 h. Nepopisuje žiadne zakopnutie ani pošmyknutie. Tomuto vtedy nepripisoval väčšiu vážnosť až okolo 11:15 h kontaktoval závodného lekára , ktorý mu poskytol chladivý gél na utlmenie bolesti a opuchu. Na následky tohoto zranenia pracovník nebol PN. Prvá PN -ka bola až o 48 dní v trvaní 4 dní . O 3 mesiace na to bol pracovník operovaný na uvedené pravé koleno a PN trvala 1 mesiac. Udalosť bola zaevidovaná ako úraz bez PN .Nebol spísaný záznam o RPÚ.

Otázka znie : Má pracovník nárok na plnenie z úrazového poistenia zamestnávateľa ? Ako stanoviť
mieru zodpovednosti za škodu zo strany zamestnávateľa a zo strany zamestnanca, keďže ani jeden nič neporušil. Je to legitímny úraz - keď absentuje -náhle ,nasilné pôsobenie vonkajších vplyvov?
Za odpovede ďakujem.

Odpovede / reakcie: