Platnosť STN v minulosti a teraz

Otázka / téma:

Ahojte,

máme na budove kotolňu s tepelnými čerpadlami, ktorá bola postavená a uvedená do prevádzky v 2008 kedy platila stará STN. Podľa novej STN EN 378-3 + A1 má byť inštalované aj STOP tlačítko mimo kotolňu čo v starom projekte nebolo. Dodávateľ to označil ako nedostatok. Dokonca vtedy neplatila ešte ani 508ka. Podľa môjho názoru keď to bolo zhotovené podľa projektu v tom čase, nie je potrebné riadiť sa novou STN. Mám pravdu? Ďakujem.

Odpovede / reakcie: