Automatické vozíky s materiálom - samostatný koridor ?

Otázka / téma:

Dobrý deň všetkým,
naša spoločnosť uvažuje nad zakúpením automatických vozíkov, ktoré by prevážali materiál medzi výrobnými linkami - konkrétne na typ, ktorý sleduje magnetickú pásku.

Jednou z otázok, ktoré som dostal je dotaz či je možné mať spoločnú komunikáciu pre takéto vozíky a chodcov.
Ja osobne som vychádzal z STN 26 9010 (mám však iba verziu ešte z roku 1993), ktorá uvádza, že v manipulačných uličkách slúžiacich pre prechod zariadení a vozíkov sa nemôžu pohybovať ľudia.

Priznám sa však, že môj názor je, že ak rýchlosť vozíka menšia ako rýchlosť chôdze a vozíky majú aj systém pre monitorovanie "prekážok" a automaticky sa zastavia a pokiaľ budú bremená označené, ... takýto vozík nepredstavuje závažné riziko pre zamestnanca.


Máte prosím niekto skúsenosti aj s názorom IP pre takéto vozíky ?

Ďakujem za všetky názory

Odpovede / reakcie: