Voľný prístup k uzáverom plynu

Otázka / téma:

Ahojte

Predpisy o BOZP a OOP nám definujú, že má byť trvale voľný prístup k uzáverom plynu (napr. §13a, ods.1 písm. b), Vyhláška č. 121/2002 Z.z.; §5, ods. b), Zákon 314/2001 Z.z. alebo NV 392/2006).

Zamestnávateľ chce umiestniť zariadenie k uzáveru plynu, tak že uzáver bude dosiahnuteľný rukou a deklaruje, že bude tak zabezpečený trvale voľný prístup. Je to OK ?. Predsa len to môže sťažiť prístup v prípade havárie.

Definuje nejaká STN alebo právny predpis aj koľko cm (alebo mm) by mal byť trvale voľný priestor ? Viem, že kedysi elektrikárske predpisy hovorili o 60 cm od rozvodne. No aktuálne neviem nájsť žiadne konkrétne parametre :(

Vďaka za odpovede.

Odpovede / reakcie: