Oboznámenie zamestnancov z rekonštrukčnými prácami v budove

Otázka / téma:

Zdravím, chcela by som poprosiť o radu.
Akú formu by malo mať oboznámenie našich zamestnancov, že v budove aj vo vonkajších priestoroch budú prebiehať stavebné a rekonštrukčné práce. Budú sa robiť počas plnej prevádzky firmy - rekonštrukcia sa týka administratívy a časti výrobných priestorov + sociálne zariadenia, šatne.
Môže sa urobiť spoločné krátke školenie všetkých zamestnancov ako oboznámenie s rizikami pri stavebných prácach? A aký názov by mal mať dokument a prezenčka - Oboznámenie zamestnancov .... s rizikami počas rekonštrukčných prác..?

Ďakujem za odpoveď.

Odpovede / reakcie: